Park Tarnogajski to najmłodszy park Wrocławia stworzony w historycznym miejscu na terenie osiedla Tarnogaj. Znajduje się pomiędzy ulicami Bogedaina, Armii Krajowej, Klimasa a torami kolejowymi na osiedlu Tarnogaj.

Jako Przyjazny Tarnogaj od 2014 roku walczyliśmy we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim o utworzenie na terenie dawnego cmentarza przy ul. Bogedania nowego parku miejskiego. Środki przez ten czas zdobyte (łącznie 2 650 000 zł) pozwoliły na kompleksową realizację Parku Tarnogajskiego wraz z otoczeniem.

Latem 2016 roku ruszyły pierwsze prace. Wykonano pierwszy etap inwestycji polegający na oczyszczeniu terenu ze śmieci.

W latach 2018 - 2019 z kolejnych środków wygranych w ramach WBO została zrealizowana główna aleja parku i aleje poboczne wraz z oświetleniem, postawiono ławki, kosze na śmieci oraz przeprowadzono dodatkowe nasadzenia.

Rada Osiedla Tarnogaj 19 maja 2018 zorganizowała oficjalne otwarcie parku oddając go mieszkańcom jednak to nie zakończyło w nim prac.

Końcowym elementem będzie budowa placu zabaw. Inwestycja ta ze środków WBO 2019 ukończona zostanie w roku 2021 co oficjalnie zakończy inwestycje związane z parkiem.

Sprawdź też nasz fanpage na facebooku

podziel się
Be the first to comment