RODO

  1. Zdjęcia wykonywane podczas trwania Spaceru w celu promocji wydarzenia, zostaną opublikowane na stronie www.przyjaznytarnogaj.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do zdjęć/filmów z wizerunkiem wykonanym podczas wydarzenia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna. 

  2. Administratorem danych jest  stowarzyszenie Przyjazny Tarnogaj z siedzibą przy ul. Sernickiej 14/9 50-503 Wrocław, wpisane do rejestru stowarzyszeń zwykłych pod numerem 133. 

  3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać profilowaniu. Nie zostaną także przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe zgromadzone w celu udokumentowania liczby uczestników wydarzenia organizowanego przez ww. stowarzyszenie, będą przechowywane przez administratora celem kontaktu i przekazywania bieżących informacji związanych z wydarzeniami ww. stowarzyszenia. 

  4.  Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne celem ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

  5.  Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane od osoby, której bezpośrednio dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych.

  6. Brak kontaktu mailowego i/lub ostatecznego potwierdzenia uczestnictwa w pchlim targu, skutkuje uznaniem o  rezygnacji z przyznanego miejsca