Regulamin uczestnictwa

 „Tarnogajski Pchli Targ”

 1. Uczestnictwo w Pchlim Targu jest bezpłatne 

 2. W Pchlim Targu mogą wziąć udział wszyscy chętni ( obowiązują zapisy), za wyjątkiem firm lub osób zajmujących się profesjonalną sprzedażą 

 3. Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi (np. petardami), niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe) lub posiadanie których jest niezgodne z prawem. Na Pchlim Targu obowiązuje również zakaz sprzedaży sprzedaży zwierząt.

 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy.

 5. Organizator nie zapewnia stolików, krzeseł, wieszaków i innych rzeczy służących do rozkładania towarów. 

 6. Każdy uczestnik Pchlego Targu tworzy samodzielnie stoisko, które po zakończeniu sprzedaży powinien po sobie posprzątać. Szerokość stoiska to ok. 2-3 metry. 

 7. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w posiadaniu sprzedającego min. pół roku i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000zł. 

 8. Sprzedaż odbywa się w godzinach od 10:00 do 14:00. 

 9. Po przybyciu zostanie wskazane Państwu miejsce do przygotowania stoiska.

 10. Sprzedający, jak i kupujący mają obowiązek stosowania się do obowiązujących wytycznych Sanepidu oraz Ministra Zdrowia dotyczących pandemii.

 11. Zdjęcia wykonywane podczas trwania Pchlego Targu w celu promocji wydarzenia, zostaną opublikowane na stronie www.przyjaznytarnogaj.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do zdjęć/filmów z wizerunkiem wykonanym podczas wydarzenia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna. 

 12. Administratorem danych jest  stowarzyszenie Przyjazny Tarnogaj z siedzibą przy ul. Sernickiej 14/9 50-503 Wrocław, wpisane do rejestru stowarzyszeń zwykłych pod numerem 133. 

 13. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać profilowaniu. Nie zostaną także przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe zgromadzone w celu udokumentowania liczby uczestników wydarzenia organizowanego przez ww. stowarzyszenie, będą przechowywane przez administratora celem kontaktu i przekazywania bieżących informacji związanych z wydarzeniami ww. stowarzyszenia. 

 14.  Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne celem ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 15.  Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane od osoby, której bezpośrednio dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych.

 16. Brak kontaktu mailowego i/lub ostatecznego potwierdzenia uczestnictwa w pchlim targu, skutkuje uznaniem o  rezygnacji z przyznanego miejsca