Regulamin uczestnictwa w warsztacie

nt. kultury G/głuchych i Polskiego Języka Migowego

 1. Uczestnictwo warsztatach jest bezpłatne. 

 2. W warsztatach może wziąć udział każdy, ale obowiązują zapisy i limit miejsc.

 3. Warsztaty dla seniorów przeznaczone są dla osób w wieku senioralnym.

 4. Warsztaty dla osób dorosłych przeznaczone są dla osób w wieku 18-60 lat.

 5. Warsztaty dla dzieci przeznaczone są dla dzieci w wieku 0-15 lat.

 6. Organizator zapewnia drobny poczęstunek oraz chłodne napoje w czasie trwania warsztatu. 

 7. Każdy warsztat trwa ok. 1 godziny liczonej od godziny rozpoczęcia podanej w formularzu. 

 8. Podpisanie listy obecności podczas warsztatów jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

 9. Uczestnictwo w warsztatach osób nieletnich jest możliwe za zgodą ich rodziców.

 10. Zdjęcia wykonywane podczas warsztatów zostaną opublikowane w celu promocji wydarzenia na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do zdjęć/filmów z wizerunkiem wykonanym podczas wydarzenia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna. 

 11. Administratorem danych jest  stowarzyszenie Przyjazny Tarnogaj z siedzibą przy ul. Sernickiej 14/9 50-503 Wrocław, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001001474. 

 12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać profilowaniu. Nie zostaną także przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe zgromadzone w celu udokumentowania liczby uczestników wydarzenia organizowanego przez ww. stowarzyszenie, będą przechowywane przez administratora celem kontaktu i przekazywania bieżących informacji związanych z wydarzeniami ww. stowarzyszenia. 

 13.  Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne celem ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 14.  Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane od osoby, której bezpośrednio dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych.